سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

3

شوهر حقه باز خلاف کار کلک

~
2

چطوری رفتار کنیم ؟

~
12

دعوای خانوادگی

~
4

شوخ بودن زيادي شوهرم

~
3

حرف نزدن شوهرم

~
4

مشکلات جنسی

~
3

خیانت به همسر

~
2

مشاوره

~
6

دخالت های خانواده همسر

~
4

خیانت کردن

~
1

مرد لبجاز

~
4

خيانت همسرم

~
4

خيانت همسرم

~
9

عدم تفاهم و سرد شدن رابطه

~
9

خیانت همسر-زن-شوهر-به همسرم

~
9

رابطه جنسی-رابطه زناشویی-مشاوره جنسی

~
7

فحش و دعوای فیزیکی در خانواده

~
16

مشاوره طلاق

~
5

خانواده همسرم

~
4

رفتار و اخلاق همسرم

~