سلام وقتتون بخیر. من دوسالی هست که از یه آقایی خوشم آمده ولی به خاطر عفتم به سمت ایشون نرفتم. شمارشون رو دارم و می ترسم ازدواج کنه. چطوری می تونم باهاش وارد رابطه بشم تا بفهمه من بهش فکر می کنم؟ جوری که شخصیت و غرورم خرد نشه و فکر نکنه آویزونش هستم؟