در زمینه آموزش ثبت سوال یا پرسش شما در سامانه پرسش و پاسخ مشاور باید گفت که نیاز به ثبت نام یا پرداخت هیچگونه هزینه ای نیست!
ابتدا بخش مرتبط با مشکل یا سوال خود را انتخاب کرده و سپس می توانید سوالات یا مشکلات مرتبط با موضوعات مشاوره شامل فردی، ازدواج؛ قبل ازدواج، خانوادگی، کودک، شغلی، تحصیلی …  خود را مطرح نمایید.
توجه داشته باشید که حتما عنوانی مرتبط با موضوع پرسش خود انتخاب نمایید و از بیان عناوینی جون توروخدا کمک کنید، یک سوال، فوری و …. اجتناب نمایید.
پاسخ سوال شما ایمیل شما فرستاده خواهد شد پس حتما از درستی ایمیل خود اطمینان حاصل نمایید.