سلام زنی ۳۵ ساله هستم ۱۳ ساله که ازدواج کردم همسرم از اقوام نزدیک من هست به خاطر علاقه ایی که به ایشون داشتم با ایشون ازدواج کردم هنوز هم به ایشان علاقمندم با وجود اینکه مدام با هم بگو مگو و کل کل داریم گاهی دعواهای خیلی شدید نیز داریم ایشون یه عادت خیلی بد دارن و اون اینکه در هنگام عصبانیت خیلی ادم رو تحقیر میکنن البته در حالت عادی هست خیلی مهربان است ما دو فرزند نیز داریم
مشکل الان من اینه که با وجود علاقه زیادی که به خانه داری داشتم الان از اشپزی و خانه داری متنفرم و با اکراه انها رو انجام میدم احساس میکنم افسرده و تنها هستم