زن 34 ساله ای هستم متاهل که سابقه افسردگی هم داشته ام حدود یکساله احساس مردن وسکته کردن دارم درذهنم همش این مسئله تکرار میشود با دارو هم جواب نداده.لطفا کمکم کنید.