سلام
من ۱۵ سالمه احساس تنهایی وحشتناکی می کنم دور و ورم پر ادمه ولی خیلی تنهام حس می کنم کسی دوسم نداره و حس می کنم نمی تونم کسی رو دوس داشته باشم حس می کنم ادم خوبی نیستم و مدام به این فک می کنم چقد دیگه می تونم این طوری زندگی کنم و اگه بمیرم کسی ناراحت می شه برا کسی مهمه و بعد خودم بعد مرگ می رم نمی خوام برم جهنم ولی نمی تونم حوب باشم