سلام همگی،راستش بنده دختری از کشور روسیه که مسیحی هستن دیدم و همو خیلی دوست داریم، اما بخاطر اینکه من مسلمونم( اگه خدا قبول کنه)نمیتونم باش ازدواج دائم داشته باشم، اینکه هم بیخیالش بشم محاله واسم،رفتم به بعضی از رساله های مراجع نگاه کردم که بر خوردم به نظر مرجع تقلیدم آقای سیستانی که میگه میتونم عقد موقت 99ساله اجرا کنم، خب اگه امکانش هست ما 99سال کنار هم باشیم چرا نباید عقد دائمش کنم