سللم دوست عزیز من ۲۶ سالمه و سال ۹۴ ازدواج کردم مدت زمان اشنایی من با همسدم ۳ ماه بوده و بعد عقد کردیم اینو بگم اول از هنه که خانواده وحشتناکی داره و خیلی اذیتم میکردن طوری که من دیگه بعد ۴ سال نرفتم و نمیرم پیششون چون همش ادیتم میکنن اما مشکل اصلی من همسرمع از همون اول بسیار بسیار رفیق باز بوده و هست طوری که هر شب نه یه شب در میون با دوستاشه و مشروب میخورن دعوا گرفتیم حرف زدیم حتی بار اخر من دیگه رفتم از خونه قول داد اما بازم همونه خیلی افسردم خیلی من اوم سرزنده ای بودم اما تو این زندگی ۳ بار به خودکشی فکر کردم و انجام دادم چیکار کنم من؟