با سلام، نامزد بنده شاغل هستند، دیشب ایشون سر کار بودند و قرار بود ساعت 10 کارشون تموم بشه وکسالت داشتند و من چون واقعا ایشون رو دوست دارم دیشب یک پیام بع ایشون دادم که کارفرمای شما چقدر انسان بی غیرتی که تا ده شب یه خانوم را نگه میداره بیخود میکنه شماررو دیر تعطیل میکنه، ایشون در جواب نوشتن درست صحبت کن و من هم نوشتم غلط کردن تا دعوا بالا گرفت ولی من کوتاه آمدم و لی ایشون کلا می خواهند کات کنند آیا واقعا عمل من سزاوار چنین شدت عملی است؟