سلام . خانم ۲۳ ساله هستم که نامزدم به حجاب من حساسه و همش میگه خدا این طوری گفته واجبه رعایت کنی. من میگم خدا هیچ اجباری و زوری در دین قرار نداده و من آزادم که خودم حجابم رو انتخاب کنم. چکار کنیم به توافق برسیم؟؟