سلام دختری۱۸ساله هستم برادر۲۵ساله ای دارم بنا به دلایلی بسشتر اوقات تنها با هم زندگی میکنیم

میدونم که دوسم داره اما این فم نمیکنم دوست داشتن باشه نمیتونم تخملش کنم شب تا من نخوابم نمیخوابه عین بچه عا به زور بهم میگه بخواب
تو خونه به هیچ عنوان نمیزاره تنها باشم یا تنها برم بیرون وقتی سرکار میره ده بار زنگ میزنه کی بیدار شدی کسی زنگ نزد صبحونه چی خوردی
نمیزاره برم خونه عمم رو پسراش حساسه خونه اون یکی عمم نمیزاره برم چپن دختراش دوست پسر دارن منم خب باهاشون گرم میگیرم فک میکنه منم مثل اونام مشاوره برای کنکور میگیرم میگه حتما خانوم باشه آهنگ گوش میدم حساسه رو صدای پسرا میگه اهنگ کوش نکن از صدای پسرا خوشت میاد

و خیلی چیزای دیگه همه اینا رو هم با دعوا میگه محبت نداره ویزی هم که میگم بهش برمیخوره😞