سلام وقتتون بخير ببخشيد من يه دوستي دارم كه الان چند وقته كابوس هاي وحشتناكي ميبينه و اصلا نميتونه بخوابه به دليل ترسي كه از اين كابوس ها داره و ٤ روزه كه الان نخوابيده ميخواستم بدونم چطوري ميشه بهش كمك كرد كه كابوس ها از بين برن