سلام.احساس میکنم خیلی وقته شوهرم نسبت به من سرد شده و دیگه مثل قدیم رفتار نمیکنه و اصلا به من محبت نشون نمیده این رفتارش بعد از ترک اعتیادش بدتر هم شده جوری که احساس میکنم برای اون اصلا وجود ندارم