سلام ببخشید من دخترم و با کسی ک توی رابطم میگه مشکل تو رفتار و اخلاقته تا درستش کنی من نمیتونم
من ۱۸ و طرفم ۲۰سالشه
قصدمون ازدواجه ممنون میشم کمک کنین چیکار کنم