سلام میشه راهنمایم کنید من 31 سالم با پسری یک سال دوستم 7 ماهم ازش بزرگترم با هم رابطه هم داشتیم یعنی اولین کسی بود که باهاش سکس داشتم پرده بکارتم از دست دادم پسر بدی نیست ولی خیلی زود جوش و بداخلاق و عصبی ولی زود از دلم در میاره با مادرشم همینجوری صحبت میکنه زمانی که گرسنه یا عصبی باشه اینجوری زیاد باهم صحبت نمیکنیم حال واحوال یا درمورد چیزای جزئی حرف میزنیم من زیاد یه موضوع کش نمیدم اگه ناراحت شدم همون لحظه میگم ولی دیگه بهش چیزی نمیگم من باید چطوری باهاش رفتار کنم تا بداخلاقیش از بین بره اگه من با همچنین ادمی ازدواج کنم به مشکل بر میخورم ایرادی نداره من ازش بزرگترم