ادامه تحصیل در سن بالا

برخلاف کسانی که از درس و مدرسه  فراری می باشد .

و دیپلم یا لیسانس خود را به زور گرفته اند.

اشخاص فراوانی می باشند که در سنین میانسالی .

و هم بالاتر مشغول درس خواندن می باشند.

ادامه تحصیل در سن بالا

اهمیت ادامه تحصیل 

 • گاهی امکان دارد دیگران متعجب شوند.
 • که با این سن و سال با مطالعه کردن .
 • و درس خواندن به چه درد می خورد؟
 • کسانی که در سنین میانسالی.
 • و سالمندی به خواندن درس مشغول می باشند.

معمولاً از سه گروه می باشد:ادامه تحصیل در سن بالا

 • دسته اول اشخاصی که به خاطر مشکلات خانوادگی.

و مالی توانایی ادامه دادن تحصیل در سنین جوانی را نداشتند.

و به دنبال کار و شغل رفته اند و حالا که مالی دارند .

یا دور و بر آنها خلوت شده به دانشگاه رفتند.

ادامه تحصیل کارمندان 

دسته دوم آن مردان و زنان کارمندی می باشند .

که برای ایجاد تحولات در جایگاه شغلی.

یا بیشتر کردن حقوق بازنشستگی به مدارک بالاتری احتیاج دارند.

دسته سوم هم آن افرادی می باشند.

که در هنگام جوانی در رشته ای که به تحصیل پرداخته اند .

با اصرارهای خانواده همراه بوده است.ادامه تحصیل در سن بالا

عدم علاقه به ادامه تحصیل 

هیچ گونه علاقه ای به آن رشته نداشتند.

و حالا که کار و زندگی آنها بر اساس همان رشته شکل گرفته است.

و علاقه دارند که سراغ رشته های مورد علاقه خود بروند.

حتماً میان شرکت‌کنندگان استعداد فراوانی حاضر می باشد .

که سال ها می باشد که سن آنها از داخل شدن به دانشگاه گذشته است.

ادامه تحصیل در سن بالا1

ادامه تحصیل در سن میانسالی

 •  آمار اشخاصی که در سن میانسالی .
 • به دستاوردهای پراهمیت از محیط زندگی خود رسیدند .
 • مانند یک منحنی زنگی شکل می باشد.ادامه تحصیل در سن بالا
 • که نقطه منحنی زن میانسالی را نشان خواهد داد.
 • بیشترین  آمار رسیدن به موفقیت در اشخاص در نیمه عمر آنها .
 • که اطراف سن سی و پنج سالگی می باشد رخ داده است.

انگیزه تحصیل در سن بالا

انگیزه درس خواندن در سنین بالا میان زنان و مردان دارای فرق می باشد.

خیلی از مردهای مجرد و متاهل از زمانی که تصمیم بگیرند .

توانایی ادامه دادن تحصیل را دارند .ادامه تحصیل در سن بالا

ولی بیشتر زنان در زندگی خود با موقعیت هایی مواجه می شوند.

که مانع ادامه دادن تحصیل آنها می‌شود.