سلام وقت بخیر،،
من تقریبا حدود دو ماه است ک با پسری وارد رابطه شدم و از این رابطه تا الان خرسندم ولی مشکلی که دارم این است ک میگوید رابطه امان مثل بقیه باشد مگر ما چه فرقی با بقیه دارم ولی من با او به شدت مخالفم و با او مخالفت میکنم حتی سر این موضوع چند بار قسط جدایی داشتم اما خب نگذاشته و رابطه را حفظ کرده، او میگوید ما باید نیاز های هم را بر طرف کنم حالا چه از نظر عاطفی و احساسی و چه از نظر جنسی،اما خب من به او گفتم که نه چرا باید هرکاری که بقیه در روابطشان انجام میدهند ما هم انجام دهیم و باز حرف خود را میزند و به حرفای من توجی ندارد و حال او میگوید من دیگر خسته شدم از یک رابطه یک طرفه هر وقت خواستی رابطه دو طرفه را شروع کنی بهم بگو …. حالا من چه کنم ؟ چه راهی در پیش روی من میگذارید؟؟