سلام خسته نباشید
مشکلی که من دارم اینه که بعد ارتباط یا صحبت با دختری که تو شبکه های اجتماعی یا تو دنیای واقعی ذهنم بعد صحبت خیلی مشغول طرف میشه
نمیدونم چی کار کنم بیشتر اوقات من هدفی ندارم از این ارتباط ولی بازم ذهنم مشغول و نمیتونم کاری که نیاز به تمرکزه داره انجام بدم البته بعضی اوقات بین دوستان پسر خودم هم اتفاق میوفته ولی به ندرت
از سر همین سعی میکنم زیاد صحبت نکنم چون درگیر میشم و منی که کنکوری ام تمرکزم رو از دست میدم
میخواستم چیکار کنم حساسیت یا وسواس( نمیدونم چی بگم به این مشکلم ) برطرف کنم