سلام وقت بخیر من ۱۸ سالمه با پسر فامیلی در ارتباط بودم اوباش معمولی بود بعدش کم کم فکر میکردم برای هم و باهم خوب میشیم با توجه به چیزی که خودش نشون داده بود خودم پا پیش گذاشتم ابراز علاقه کردم جدی نگرفت پیام بازی هامون ادامه داشت بد اون بیشتر زل میزد بهم اما الانا دیر جواب میده یا اصلا جواب پیام نمی‌ده من نمیدونم چکار کنم مامانش هم میگفت نسبت بهت بی میل نیست و خودشم فقد اینو گفت که من زن بگیر و اهل این چیزا نیستم اما اگر بخوام ازدواج کنم با تو همین بعدشم گفت کاریت نباشه و دیگه با هم حرفی نزدیک یعنی حسی ب من داره و نمیخاد بگه یا چی