سلام.هرچه بیشتر به دختر ۲/۵ سالم محبت و توجه میکنم ظاهرا از من دورتر میشود.میخواستم بدونم این موضوع نگران کننده ای هست یا اقتضای سن اوست؟
اینکه او بیشتر تحت تاثیر مادر و خاله خود بوده و مانند بقیه دخترها اصطلاحا بابایی نیست راهکاری دار؟