سلام من قبلا با همسرم که نزدیکی کردم از طریق مالش قسمت جی ارضا میشدم حتی اگر دخول هم انجام نمیشد و فقط اون قسمت با دست میمالید هم ارضا میشدم ولی الان چند وقته به هیچ وجه ارضا نمیشم و به ارگاسم نمیرسم چیکار باید بکنم