سلام ۳ ساله ازدواج کردم. مجرد بودم خیلی خودارضایی میکردم.
بعد از ازدواج توی دوران عقد که کلا یک ماه طول کشید
به راحتی با کلیتوریس به ارگاسم میرسیدم ولی بعد از عروسی
توسط شوهرم به ارگاسم نمیرسم. شوهرم خیلی تلاش میکنه ولی من دوست
دارم خودم، خودمو به ارگاسم برسونم. با همون روش قبلی که خودارضایی میکردم و با فکر و خیال سکسی. انگار شوهرم هیچ نقشی نداره و بهش
بی میل شدم. اصلا هیچ راهی برای حل این مشکل پیدا نمیکنم.
دوست دارم شوهرم من رو ارضا کنه نه خودم. همش عذاب وجدان دارم.
نحوه ارگاسم رسیدنم رو دوست ندارم.