سلام عرفان هستم ۲۲ سالمه رفته بودم دبی اونجا با خانمی مواجه شدم که تازه مسلمون شده بود و این خبر تقریبا در دوبی پخش شده بود این خانم قبلا مدل بوده یه سال بعد اتفاقی در یکی از شرکت های امارات دیدمش و باهاش صحبت کردم میگفت خیلی تحقیرم میکنن و ابن حرفا و من گفتم میتونم بهش کمک کنم رفته رفته از من خوشش اومد و منم عاشق شدم این خانم الان ۳۵ سالشه و ما میخوایم ازدواج کنیم مادرم حرفی نداره اما بقیه فامیل خیلی حرفا میزنن چکار کنیم تا تو زندگی مشترک به مشکل برنخوریم