سلام من قبلا هم مشاوره گرفتم،خاستگارم خیلی ادم خوبیه نمیگم کموکاست نداره ولی خوبیاااااش خیلی بیشتره،\\\\\\\’یه ازدواج ناموفق داشته ک همسرش بهش خیانت کرده وکل زندگی با اون خانوم هم ب یک سال نکشیده،من واقعادوسش دارم چون بنظرم مرده،همه جوره امتحانش کردم نه دنبال رابطه جنسی هست نه چیز دیگه ایی،خودموبخاطرخودم میخاد،ازلحاظ محبت واقعافوق العادس و مطمئنم هیچ مرد دیگه ایی اینقد دوسم نداره،ولی خانواذم مخالفه نمیدونم بایدچیکارکنم یه طرف خانوادم یه طرف نفسم،من نمیتونم بهش جواب رد بدم راهنماییم کنید ک بتونم منطقی خانوادموراضی کنم