سلام .من یکسال از همسرم جدا شدم امادقیقا از زمان جدایی تا همین امروز با ایشون در ارتباطم چون همسرم میگه من نمیتونم بدون تو باشم و با زنی دیگه هم ازدواج نمیکنم .اما موضع مشخص بود و میگفت اما با تو ازدواج نمیکنم هروقت خواستی ازدواج کن تا اینکه چند روز پیش از من خواستگاری کرد و مسئله رو با خانواده در جریان گذاشته .جدایی ما اینقدر در مورد مسائل بی اهمیت بود که خودمونم نفهمیدیم برای چی لاق گرفتیم اما اینو میدونی که همو بسیار دوست داریم .من خیلی مطلب خوندم و همه نوشته نباید دوباره ازدواج کنید الان نمیدونم چیکار کنم واقعا سردرگم شدم منم تا الان به مرد دیگه ای فکر نکردم و فقط راهنمایی لازم دارم که درست تصمیم بگیر م