با سلام حدود8ماهی میشه با ی دختر دوست شدم که دوسال ازم بزرگتره من خیلی دوسش دارم اونم منو دوست داره ولی خودش میگه ته دوستی ما جداییه چون سنمون بهم نمیخوره.دختره میگه شما وضع مالیتون بهتر از ماست تو تحصیلاتت بیشتر از منه و در اینده مشکل پیش میاد واسمون من بهش میگم چه دلیلی داره وقتی من دوستت دارم توام منو دوست داری پس مشکلی پیش نمیاد.دختره الان داره ی خانواده رو اداره میکنه مادرش طلاق گرفته از پدرش.خواهرش هم سرطان داره و از شوهرش جدا شده خواهرش دوتا بچه داره که باید هر روز ببرتشون مدرسه باید واسشون غذا درست کنه خونه رو اداره کنه خودش میگه من مشکلاتم خیلی زیاده و دوست ندارم تو رو هم اذیت کنم چون من همش درگیر مشکلاتمم نمیتونم پیشت باشم .من خودم شخصه خیلی دوسش دارم خیلی دختر خوبیه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم اگه ازش جدا بشم خودمم داغون میشم چون واقعا دوسش دارم اگه میشه راهنماییم کنیم