سلام خواهرم از دخترم برای پسرش خواستگاری کرده. (دخترم به پسرخاله اش علاقه دارد و نظرش مثبت است) سوال: ازدواج فامیلی با نسبت پسرخاله دخترخاله آیا مشکل ساز است یا خیر؟ موضوع دوم: پسر خواهرم در اثر یک حادثه در کودکی کم شنوا شده و سالهاست که از سمعک استفاده می کند. او بسیار باهوش و مهندس برق دانشگاه سراسری است و در کنار افراد عادی تحصیل کرده، سوال: آیا کم شنوایی در روابط خانوادگی بین زوجین و یا در روابط جنسی آنها تاثیری دارد یا خیر؟ آیا مرکز مشاوره مخصوصی برای ازدواج با کم شنوایان وجود دارد یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم