سلام. من دختر 20ساله هستم که در دوران عقد از همسرم جدا شدم. میخواستم ببینم چه زمانی مناسب ازدواج مجدد برای من است چون از ازدواج زده شدم. و اینکه بهتره با پسر مجرد ازدواج کنم یا مرد مطلقه؟