سلام 24 ساله هستم و مدتیه که عقد کردیم قبل از عقد همه چی خوب بود ولی بعد از این که عقد کردیم همه چی یک دفعه به هم خورده و اخلاق شوهرم تغییر زیادی کرده و بسیار بداخلاق و ایراد گیر شده … نمیدونم چیکار باید بکنم ؟