سلام. من میخواستم بدونم چه موقع آمادگی ازدواج رو پیدا میکنم. باید برای ازدواج چه ویژگی هایی داشته باشم. آیا اگه خودم احساس نیاز کردم باید ازدواج کنم؟