سلام پسری هستم 40 ساله از نوجوانی کمی از روبرو شدن با بعضی مسایل اظطراب داشتم الان بیشتر شده مدتی خود ارضایی میکردم که الان با نماز و قران ترک کردم به همین خاطر از ازدواح ترس و نگرانی دارم حدود دو سال است که یه خانم حدود 52 ساله مجرد طی یه ماجرایی سخت عاشق من شده و از زندگی من خبر داره و در دو سال با هم بودیم و شناخت پیدا کردیم او میخواهد با من ازدواج کند منم میخواهم شرایط خوبی با هم داریم اما من یه ترس و اظطرابی دارم تصمیم به ازدواج دارم اما نمی تونم پا پیش بذارم و با خانواده ام صحبت کنم که باعث ناراحتی همدیگر شده ایم و دو سه بار از هم جدا شدیم اما دوباره بهم برگشتیم چه کنم