سلام پسری که بلد نیست دوست دختر پیدا کنه که احتمالا به قول بقیه از سر بی عرضگی هست چطوری پس ازدواج کنه همه با دوست دخترشون ازدواج میکنن و ازدواج سنتی کم شده و پول بیشتری میخواد این ازدواج و ندارم لطفا راهنمایی کنید