سلام من دختری ۲۵ ساله هستم یک سال هست با پسری که ۸ ماه از من بزرگ تره در ارتباطم و واقعا عاشق همیم خانواده ها هم میدونن مامان من اصرار داره که باید بیان خواستگاری حداقل نشون بذارن اما خانواده عشقم کاملا مخالفن و هر بار بهونه میارن که زوده و مشکل مالی داری الان و برادر بزرگ تر میخواد ازدواج کنه (برادر بزرگ تر عقد هستن )حالا ما موندیم چیکار کنیم .خانوادش میگن از من جدا شه اما ما عاشقیم
خانواده دوس پسرم اول میگفتن صبر کنن تا سال دیگع بعد عروسی برادر بزرگ تر الان میگنش جدا شو و ی بار میگن سن دختره زیاده ی بار میگن پول نداریم .لطفا کمکم کنید ما نمیخوایم از هم جدا شیم