سلام بنده ۲۲ سالم هست و با یکی خارج از کشور دوست شدم خیلی خوب بود همه چی دو ماه اومد ایران بعد ۴ ماه هم و دیدیم همه چی خوب بود و برگشت من پدر خیلی سخت گیری دارم به اصرار اون با پدرم صحبت کردم و گفتم همچین شخصی هست و قرار بود اردیبهشت بیاد ایران اما بخاطر کرونا الان ۶ ماه که همو ندیدیم و از بعد این همه چی خیلی جدی شد تغییر رفتارای من شروع شد من نمیدونم چمه یه روز بیدار میشم از خوا دوسش دارم و یه روز اصلا بهش حسی ندارم و پشیمون میشم و همش دنبال یه بعونم که بهش بپرم و دعوا راه بندازم نمیدونم باید چیکار کنم اینقدر این دعوا ها زیاد شدن که من دیگه سرد شدم حس میکنم نمیدونم چرا بعد از یک مدت رابطه با هرکی همیشه اینجوری بی رحم و سرد میشم اما اینو میخواستم درست پیش برم اما اینم مثل بقیه شد تهش به همه اینجوری میشه حسم مشکل کجاست نمیخوام اینجوری باشم