18 سالمه و آقا 22
بنده از آقایی خوشم اومده و قصد ازدواج داریم اما خانواده من مخالفن
چونکه من و آقا مدتی در ارتباط بودیم و به خانواده ها که گفتیم پدر من این کاررو بی غیرتی میدونن و بشدت عصبی و مخالفن و بنده رو تهدید میکنن
به محدودیت
و افکار قدیمی ای دارن
بطور حضوری خانوادشون با خانواده ی من دیدار نداشتن
و حاضر نیستن آقا و یا خانواده آقا رو ببینن
باید چکار کنیم