سلام وقت بخیر من 28 سالمه با خانمی 25 ساله نامزد کردم شب نامزدی خود نامزدم بهم گفت که دختر نیست و قبل از من با دوست پسرش رابطه جنسی داشته و بکارتشو از دست داده (حدودا یکسال دوست بودیم و تو این مدت هیچی نگفته بود و حتی ازش پرسیده بودم دروغ بهم گفته بود)
من مدتی تو خودم بودم بعد از چند روز گفتم خب اشکال نداره دوستش دارم آینده نامزدم مهمه برام و همه چیزو نادیده گرفتم سعی کردم فراموش کنم
حدود دوماه گذشت اما فراموش نشده و آزارم میده و قراره ماه آینده عقد کنیم اما حال خوبی ندارم حس میکنم در آینده این حس بدتر میشه و روح و روانم بیشتر به هم میریزه و تو زندگیمون تاثیر میزاره نمیدونم چیکار کنم میترسم نامزدم کاری دست خودش بده اگه ولش کنم برا این شم نگرانم اما حس میکنم آینده جفتمون خراب میشه با این ازدواج و حسم بهش کمتر و کمتر بشه میترسم دروغهای دیگه ای هم باشه که هنوز رو نکرده
لطفا راهنماییم کنید چیکار کنم چیزی نمونده داریم کارای عقدو میکنیم و هرچی میره جلو من ترسم بیشتر میشه