سلام وقت بخیر من ۹ ماهه عروسی کردم همسرم به شدت آدم بد دهنی هستش تا یکم عصبانی میشه یا شرایط بر وفق مرادش نباشه به خانوادم فوحش میده و لباس می‌پوشه در خونه رو میکوبه و میره اونقدر داد میزنه که من واقعا دچار تنش شدم به شخصه خودم واقعا آدم استرسی هستم وقتی احساس میکنم عصبی شده تپش قلب میگیرم بدنم یه جوری میشه پاهام سست میشه وسایل خونه رو میشکونه ، چند روز پیش تو ماشین دعوامون شد با مشت زد شیشه ماشین رو شکوند ، یکبارم گلدون رو روی سرش شکوند ، یکبارم با چاقوی آشپزخونه روی ساعدش رو زد واقعا میترسم ازش میشه بگید چیکار کنم یه مدت قرص آرام بخش مصرف می‌کرد چون تو خیابون هم با همه دعوا داره ولی الان مصرف نمیکنه همش می‌خوام جدا شم ولی چون خودم انتخابش کردم و هنوز ۹ ماه نیست عروسی کردیم واقعا میترسم تو این ۹ ماه هر روز با گریه گذشت وقتی به عقب برمی‌گردم یه روز خوش نداشتم