سلام 21 سالمه چند ماه دیگه میشه 22 سالم دانشجوی نرم افزار و خدمت سربازی نرفتم و مسکن و ماشین هم ندارم داخل یک شرکت مهندسی کار میکنم ماهیانه 1 میلیون درآمدمه از 18 سالگی میخوام ازدواج کنم اما مادرم مخالفت میکنه و نمیزاره با این حال دو بار برام رفته خواستگاری چون دخترا بزرگتر از من بودن خانوادشون مخالفت کرده و مادرم میگه بخاطر اینکه سربازی نرفتی و ماشین و خونه نداری کسی بهت زن نمیده و من خجالت میکشم برم خواستگاری
1 آیا این طرض تفکر مادرم درسته؟
2 آیا با شرایط من و سنم ازدواج مناسبه؟