من 36 سالمه و خواستگاری دارم که شرایط نسبتا خوبی و خانواده محترمی داره
ولی من حس عاطفی بهش ندارم .بدم هم نمیاد میخام سعی کنم بشه ولی حوصله سختی های بعدش رو ندارم کلی مسیولیت و رفت امد وهزینه . به نظر شما برم و سعی کنم ممکن چیز خوبی باشه و بتونم باهاش کنار بیام