با سلام
من 27 سالمه
مدت 5 ماهه با كسي كه 3 سال باهاش دوست بودم عقد كردم
هيچ مشكلي نداشتيم و همديگرو خيلي دوست داريم
ولي دوروزه متوجه شدم شوهرم با همكلاسي دوران دانشجوييش ارتباط داره به صورت تماس و پيام و ممكنه ديداري هم باشه
وقتي پياماشو خوندم آتيش گرفتم
بهش گفته بود دلم تنگه برات ..عزيزم صداش كرده بودو ….
فكر اينكه تو اين مدت به جز من يكي ديگه رو دوست داشته و بهش محبت كرده داره ديوونم ميكنه
بهم گفتم فقط ارتباط همكلاسي بوده و من اشتباه كردم صميمي شدم و كلي معذرت خواهي كرد
گفت بهم فرصت بده تا بازم اعتمادتو جلب كنم ولي من حالم خيلي بده
طوري كه نسبت بهش سرد شدم
بغلم ميكنه هيچ حسي ندارم
ولي هنوز دوسش دارم
تورو خدا بگين چيكار كنم آروم بشم…؟