سلام خانم هستم ۴۰ ساله..حدود ۷ سال جدا شدم بدلیل خیانت همسرم.چند ماه پیش با فردی اشنا شدم که ادعا کرد مدت ۷ سال از همسرش جدا شده .البته ی هفته بد اعتراف کرد که جدا نشده درگیر دادگاه هستن و اون استان دیگه ای زندگی میکنه.تا حالا با هم مشکلی نداشتیم فقط گهگاهی بحثی بینمون پیش میومد زود برطرف میشد.فقط موردی که بود میگفت اگه باعث ازارتم من میرم.من خیلی ناراحت میشدم و بارها بهش گفتم وقتی مقصری نگو میرم و اون میگفت من تحمل زجر کشیدنو التماس کردنو ندارم.تا اینکه چند روز پیش بر حسب تصادف فهمیدم ی بچه داره ۹ ساله..خیلی ناراحت شدم .میگه میخواستم بعد روشن شدن تکلیف بچه و طلاقم بهت بگم باز میگه اگه باعث ناراحتیت شدممن میرم..نمیدونم چکار کنم ..لطفا راهنماییم کنید ممنون.