سلام من اشتباه بزرگي تو زندگيم كردم و حالا پشيمونم.مدتي با پسر دوست بودم كه خيلي دوسش داشتم و براي همين پيشنهادش رو براي رابطه جنسي قبول كردم و حالا ميخواد بزاره بره.آبروم ميره توروخدا بهم يه پيشنهاد بدين كه زندگيم رو نجات بدم