سلام من پسر 20 ساله اي هستم كه پدر و مادرم با من مثل يه بچه 7 ساله برخورد ميكنن زماني كه ميخوام با دوستام برم بيرون هميشه بهم گير ميدن و برنامه هامو بهم ميزن حتي به لباس پوشيدن و مدل موهامم گير ميدن.چيكار كنم كه ديگه اينجوري نباشه؟؟؟