با سلام من از زندگیم خیلی خسته شدم شوهرم همیشه توی همه بحثا و دعواهامون منو مقصر میدونه وقتی بهش میگم به کارای خودت فکر کردی میگه من مرد خوبیم تو همیشه باعث ناراحتی میشی حتی جلوی خانوادشم منو کوچیک میکنه الان که باردارم اگه حالم بدشه میگه داری بزرگنمایی میکنی کی حامله نشده که تو اینجوری میکنی میدونین من تو زندگیم حتی از طرف پدر و مادرمم حس نکردم که دوستم دارن حالا شوهرمم سر هرچیزی باهام قهر میکنه و اجازه ناراحت شدنم بهم نمیده وقتی گریه میکنم میگه بچه ای برای این گریه میکنی قبلا تحمل میکردم ولی دیگه برام سخت شده اینهمه دیده نشدن دلم به حال بچه تو شکمم میسوزه چون شنیدم ناراحتی مادر روی جنین تاثیر میذاره میدونیین دیگه انگار شده تنها امید زندگیم شوهرم خیلی راحت دلمو میشکونه و بعدش باهام قهر میکنه تا من نرم جلو باهام آشتی نمیکنه تورو خدا من چیکار کنم