با سلام
دو سال پیش حدود ۶ ماه با پسری اشنا شدم و یک رابطه دوستانه معمولی بین ما شکل گرفت و هیچ‌حسی از طرف من وجود نداشت
صرفا یک دوست بود
تا اینکه دانشگاه بخاطر کرونا تعطیل شد و من دیگه ایشونو ندیدم اما رابطه بصورت چت ادامه پیدا کرد و هر روز از حال هم خبر میگرفتیم و صحبت میکردیم
تا جایی ک اگر سرد حرف میزد یا دیر پیام میداد من بهم ریخته میشدم و عصبی
ولی اصلا بروز نمیدادم‌
حالا دانشگاها باز شده و ایشون رفته دانشگاه
و من از روزی ک رفته دانشگاه استرس شدیدی رو دارم تحمل میکنم و دوست ندارم که توی اون محیط با همکلاسای دخترش باشه
خیلی حس احمقانه ایه و هر چقدر روی خودم کار میکنم نمیتونم خودمو اروم کنم

دوستی ما همچنان در حد چت و حال و احواله و ابراز احساسات و .. اصلا نبوده