سلام
من پزشک هستم ولی از اونجایی که فرزند شهیدم و سهمیه داشتم خیلی مورد حمله و عدم پذیرش اطرافیانم شدم که تو با سهمیه قبول شدی و الانم که وارد شغلم شدم تو اداره انتقال خون کار می کنم خیلی استرس و اضطراب دارم و اصلا اعتماد به نفس ندارم دلم نمی خواد کسی بفهمه من فرند شهیدم و همین امروز بود که یکی از پزشکان فهمید و من واقعا ناراحت بودم آنقدر که بعد از این نمی دونم چه شرایطی برام پیش میاد و قراره چه حرفایی رو بشنوم و چه جور برخوردی با من بشه