با سلام خدمت شما
من چند وقتي هست كه خيلي استرس ميگيرم و افكار منفي به سراغم مياد واقعا نميدونم بايد چيكار كنم تا اين افكارم و از ذهنم ببرم بيرون و اينكه خيلي روي همه چيز حساس شدم
اگه ميشه اگه راهي هست كه اين افكارم و بتونم از ذهنم ببرم بيرون و بگين❤️