سلام . من دختر ۲۱ ساله ای هستم . آقای دکتر من متاسفانه چند روز پیش خودارضایی انجام دادم (ب این صورت که رو پتو نشسته بودم و پاهامو باز کرده بودم و سفت خودمو بالا پایین میکردم . لباس زیر و زیرشلوارهم داشتم ) و خیلی پشیمونم بابت اینکارم . چیزی ک نگرانم کرده اینه که اون لحظه احساس میکنم خونی از من آزاد شد .البته از قبل ترشحات هم تو لباس زیرم بود نمیدونم با اون اشتباه گرفتم یا واقعا خون بوده . ب لباس زیرم نگاه کردم ولی درست تشخیص ندادم که خونه یا آب. این چند ثانیه مث کابوس شد برا من سریع رفتم حموم بعد حموم تا چن ساعت بعد لکه ی خیلی کمی تو لباس زیرم دیدم بازهم درست نفهمیدم خونه یا ترشحات . ( اینهم بگم ک در کل ترشحات من زیاده ) بعد از اون کلی استرس گرفتم . آقای دکتر خیلی نگرانم ک نکنه پردمو از دست داده باشم چون احساس میکنم خون دیدم . اینم تاکید کنم به صورت مالشی بوده ولی محکم . چن روزه از آب و خوراک افتادم . تو اینترنت خوندم ک اگ پارگی باشه بعدا نمیشه تشخیص داد بخاطر چیه و بنارو به رابطه میذارن . میترسم در آینده در ازدواجم مشکل ایجاد کنه و اگه پارگی قطعی باشه نتونم ثابت کنم ب چ علت این اتفاق افتاده. هرچند فک نکنم تو خونواده ما قبل ازدواج گواهی سلامت بخوان ولی با فکر اینکه خودم از روی نادانی ب خودم آسیب زدم خیلی حالم بده اصن نمیتونم تمرکز کنم تو کارام . خواهش میکنم کمکم کنید . اگ پارگی باشه دگ واقعا نمیدونم چیکار کنم همینطوریشم حالم خوب نیست این مشکل هم اضافی شه دگ نمیتونم تحمل کنم . چن روزه جلو ایینه ب خودم نمیتونم نگاه کنم از خودم بدم میاد ، فکر اینکه اگ آسیبی رسیده بعدا خونوادم چ حالی میشن، نمیتونم تو چشم پدر مادرم نگاه کنم و شرمندشونم … چن شبه کاملا بهم ریختم شبا از فکر و خیال خوابم نمیبره . دسترسی ب دکتر هم ندارم و نمیتونم برم