سلام وقت بخیر، من کارمند شرکت خصوصی هستم و شوهرم بنا هستند.من از ساعت 7تا 16عصر دوپسر 5و2ساله ام را نزد مادرم میگذارم تا ازشان نگهداری کند و همچنین من و همسرم مستاجر خانه مادرم هستیم. همسرم به بهانه اینکه من شاغل هستم زیاد دل به کار نمیدهد و همیشه میگوید تو اگر خانه باشی و از فرزندانمان نگهداری کنی من بیشتر دل به کار می دهم و نمیگذارم شما سختی بکشید. ایشون کرایه خانه را نیز دیر به دیر می دهند و بیشتر مواقع خودم واریز میکنم.من خودم نیز از کارکردن خسته شده ام و دوست دارم خانه دار باشم.آیا از نظر شما ایرادی ندارد که استعفا دهم و خاه نشین باشم و تمام هزینه های زندگی را به گردن همسرم بیندازم تا خودش بپردازد؟؟؟ چون توی بندرعباس کاربنایی زیاد است ولی به نظر خودم شوهرم فقط به عمد و از روی لج کردن با من دل به کار نمیدهد.
خیلی ممنون می شوم که جوابم را بدهید. متشکرم ازشما.
لیلا-بندرعباس