عرض سلام ,من از دوره نوجوانی تا الان دچار دلهره و اضطراب هستم ترس از یاد گرفتن رانندگی است که هر وقت حرف آموزش رانندگی می شود دچار دلهره اضطراب شدید می شوم که تا چند روز نظم زندگی و روانی من رو به هم می زند. لطفا من رو راهنمایی کنید که چطور بر این ترسم غلبه کنم با تشکر.